Zajlanak a húsvéti előkészületek kollégiumunkban.

A Márton Áron Tehetséggondozó Központ lakói, Incze Laura és Szász Csilla nevelők vezetésével már a múlt héten is, délutánonként különböző tevékenységekkel hangoltak a Húsvétra és nincs ez másként a héten sem. A hagyományos tojásfestés (tojásberzselés és tojásírás) mellett különböző dekoráció készítés szerepelt a programban és amellett, hogy mindez különleges hangulatban zajlott, az eredmény is gyönyörű lett.

Juhász Gyula: Húsvétra című verse.

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Szép Zoltán