Márton Áron tehetséggondozó központ

Minden nép annyit ér, amennyi
értéket ki tud termelni. S addig él,
amíg életét a maga erejével tudja
táplálni.”
(Márton Áron)

A csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó központ 2016. szeptember 12-én azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy a városban középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges székely fiatalok, a leendő székelyföldi elit oktatás-nevelésében évek óta tátongó űrt betöltse. Azóta Csíkország, a Gyímesvölgye, Gyergyószék, Szentegyháza és környéke, valamint a Kászonok vidékének tanuló ifjúsága, továbbá néhány Kézdiszéki művészpalánta számára egyszerre töltöttük be az oktató-nevelő intézmény és a második otthon szerepét. Küldetésünk fölöttébb szükséges voltával kapcsolatosan beszédes tény, hogy a 2018 augusztusának derekán meghirdetett 122 hely, jelentős túljelentkezés mellett, szinte azonnal gazdára talált, 2019-ben pedig túljelentkezés van.

A Márton Áron Tehetséggondozó Központ a Székelyföld Labdarúgó Akadémiával együtt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával működik.

Ismertető

Időterv: rendszerint négy év, a középiskola első évétől az utolsó évéig.
Célcsoport: 14. életévüket betöltött, de 20. életévüket be nem töltött, Székelyföldön állandó lakhellyel rendelkező fiatalok.
Helyszín: A tevékenységek jelentős részének a kollégium épülete ad otthont, esetenként, a tevékenység függvényében további helyszínek, mint pl.: sportpálya, korcsolyapálya, uszoda, templom, polgármesteri hivatal, mozi stb.
Érintettek köre: A kiemelkedő tanulmányi eredményekkel és a művészetek, vagy a sport területén jeleskedő, pályázat alapján kiválasztott, rendszerint középiskolai tanulmányokat folytató diákok, akik Csíkszereda Megyei Jogú város középiskoláiban tanulnak, de nem a városban lakó személyek.

Várható eredmények és cél:

Elitképzés: a kiemelkedő képességű középiskolás diákok elitképzés jellegű oktatás-nevelése.
Vallásos nevelés Márton Áron nyomdokán, rendszeres heti kollégiumi mise, napi ima, meghívott előadók révén.A tanulók tudásának, az ismeretanyagokban való jártasságok erősítése.
Magyarságtudat erősítése, meghívott előadók bevonása, közös nemzeti ünneplés, hagyományok rendszeres felelevenítése, stb.
Kapcsolatteremtő készségek és viselkedési formák megtapasztalása és elsajátítása.
Differenciált oktatás-nevelés – korrepetálás, érettségire való felkészítés, tantárgyversenyekre való felkészítés.
Egészségtudat, testtudat, rendszeres testmozgás, sport.