Két hét alatt készült el az Erőss Zsolt sportcsarnok melletti műfüves labdarúgó pálya.

A felújítás során nemcsak új burkolatot kapott a pálya, hanem új kapukat is elhelyeztek és új öltözők is létesültek. A héten még az öltözőkben a vizesblokk nem használható (zuhanyzó és WC), ezt kérjük vegyék figyelembe!

Mint ismert az FK Csíkszereda átvette a VSK Csíkszeredától a pálya ügykezelését és ahogy azt március végén beharangoztuk, a játékfelület komoly felújításon esett át, ezért kérjük az érintetteket, hogy vigyázzanak a létesítményre.

56985351_280076149614356_5087339730765348864_n

Az alábbiakban a pálya szabályzatát közöljük:

Erőss Zsolt műfüves pálya használati szabályzata

Általános szabályok:

 • A házirend betartása mindenkire (FK alkalmazottak, sportolók, látogatók) érvényes!
 • A házirend területi hatálya a műfüves pálya, illetve az azt körülvevő tereken, parkolóban is érvényes.
 • A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért a vétkes személyek anyagi felelősséggel tartoznak és az okozott kár teljes egészét kötelesek megtéríteni. A pálya berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését megakadályozni!
 • A műfüves pálya egész területén, illetve annak környezetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos! Továbbá tilos bevinni a palya területére bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat.
 • Tilos a pálya területére kutyát vagy bármilyen állatot bevinni.
 • A műfüves pálya teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.
 • Az elektromos kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak!
 • A lelátóra, játéktérre, üveges italt bevinni tilos!
 • A műfüves pályát mindenki saját felelősségére használja, az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sportsérülésekért a pálya üzemeltetője nem vonható felelősségre.

Nyitva tartás:

 • H-P előre egyeztetett időpontban, 20:00 és 23:00 óra között
 • Az előre egyeztetett, igényelt időpontokban – zártkörű eseményeken műfüves pályát kizárólag az igénylő, és a hozzátartozó személyek látogathatják, vehetik igénybe.
 • Pálya nyitására a gondnok, illetve az arra kijelölt személyek jogosultak az előre foglalt, szerződött időpontokban.
 • A pálya beosztása az öltözőkben ki lesz függesztve.

Játékfelület használata:

 • A műfüves borítást csak arra alkalmas műanyag stoplis cipőben lehet használni.
 • A játéktéren kizárólag olyan tevékenység folytatható, amely a műfüves pálya általános rendeltetésének megfelelő.
 • Tilos a játéktéren, illetve a labdarúgó kapukon bármiféle olyan jelölést, csíkozást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem távolítható.
 • A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére vissza kell állítani.
 • A kapukon és a hálókon kívűl más eszközöket nem áll módunkban biztosítani.
 • A játékteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak vagy az intézmény üzemeltetőjének, az üzemeltető jogosult plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen távozó nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére. Ennek vitatásáról a használatba vevő, ezen házirend elfogadásakor előre lemond.
 • A műfüves pályán, illetve a hozzátartozó helyiségekben elhelyezett értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ az üzemeltető  felelősséget nem vállal.
 • Mindenki köteles bármely meghibásodást vagy káreseményt azonnali hatállyal közölni az üzemeltetővel vagy annak megbízottjával.  

 

Öltözők, mosdók, tusolók, WC-k használata:

 • Az öltözők kulcsait csak az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes, személynek.
 • Az öltözőket a pálya használati időpontja előtt leghamarabb 20 perccel lehet elfoglani. A kiírt használati időtartam után  az öltöző elhagyására 30 perc áll rendelkezésre.
 • A kiírt használati időtartam betartása mindenki számára kötelező. A használat után, az öltöző kulcsát az intézmény jelenlévő dolgozójának kell átadni.
 • A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint kell használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el.

Kifizetés, igénylés lemondása

 • Az 50m x30m méretű pályák használati díja 100 RON/óra, a teljes nagypálya használati díja 200 RON/óra. Az ár tartalmazza 1 darab konténer öltöző használati díját is.
 • A használati díjat egy hónapi időtartamra előre kell kifizetni az egyesület titkárságán.
 • Az igénylést a használati időpont előtt legkésőbb 72 órával lehet térítésmentesen lemondani.
 • Téli időszakban a hóval fedett pályán, illetve olvadáskor, továbbá nagyon vizes, nedves pályán nem lehet játszani, ebben az esetben a haszálati díj jóváírható a következő alkalomra.

 

 

Csíkszereda, Április 15. 2019                                            Futball Klub Csíkszereda

vezetősége