Október 1. Idősek világnapja

 Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává.

Október 4. Assisi Szent Ferenc

 A ferences, más néven minorita szerzetesrend alapítója 1182 körül született, 1226-ban halt meg.  Élete a földi javakról való lemondás, az egyszerűség és a szeretet jelképe lett. Az általa alapított rend barna vagy szürke, csuklyás csuhát visel, amit a derekán csomózott kötél fog össze. A kötél 3 csomója a szegénységet, szüzességet és engedelmességet, a franciskánusok kötelmeit jelenti. Az ő élettörténetét dolgozza fel a „Napfivér, Holdnővér” című film.

Október 6. Az Aradi vértanúk emléknapja

 Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes, akiket az 1848-as forradalom leverése után, az abban játszott szerepük szerint 1849. október 6.-án Aradon kivégeztek.

„ Dies irae. Borzasztó nap. Az 1849-i október 6-a minden emberséges ember mély gyászának a napja volt Aradon” áll Oláh Gyula megemlékezésében. Az ítéletet október 5.-én hirdették ki. Éjjel a papok felkeresték a halálra ítélteket, sokan búcsúlevelüket írták éppen. Másnap reggel 6 órakor kivégezték a golyó általi halálra ítélteket, majd ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok. A holttesteket elrettentésül közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, az akasztottakat a vesztőhelyen eltemették.
Lőpor és golyó általi halállal halt:
Lázár Vilmos főtiszt, ezredes
Dessewffy Arisztid tábornok
Kiss Ernő tábornok
Schweidel József tábornok
Kötél általi halált halt:

Lovag Poeltenberg Ernő tábornok

Török Ernő tábornok
Lahner György tábornok

Knezić Károly tábornok
Nagysándor József tábornok
Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok
Aulich Lajos tábornok
Damjanich János tábornok

Gróf Vécsey Károly tábornok

Október 17. Deák Ferenc születésnapja (1803).

Deák Ferenc politikus, országgyűlési követ, az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere. Magyar részről ő vezette az 1867-es kiegyezést. Deákot ekkor kezdték a „Haza bölcsének” nevezni.

Október 18. Szent Lukács Evangélista.

Október 18.-án Lukács evangélistáról emlékezünk meg.  Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzőjének is.

A hagyomány azt tartja, hogy kedvelte a festészetet, képfaragást, szónoklatot, ezért sok helyen a festők és rokon művészek céhét Lukács-céhnek nevezték.

Október 20.  Balassi  Bálint születésnapja (1554).  

Magyar költő, törökverő nemes. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.

Jelentőségét a kortárs-tanítvány Rimay így fogalmazta meg: „…nem tagadhatni, hogy, mint sas az több apró madarak előtt, úgy ő minden magyar elméjek előtt az magyar nyelvnek dicsősége…” (Előszó Balassi Bálint verseihez, 1613 után)

Október 22. Liszt Ferenc születésnapja (1811).

Magyar zeneszerzőzongoraművész, karmester és zenetanár. Minden idők egyik legkiválóbb zongoraművésze, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője.

Október 23.

 Az 1956-os forradalom kitörése, amely a magyar népnek a sztálinista terror  és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.