Ez a hétfő országszerte a tanév megnyitásáról szólt, nem volt ez alól kivétel a Márton Áron Tehetséggondozó Központ sem, ahol „telt házzal” indult az új iskolai év. A 2022/2023-as tanév kezdetén 205 bentlakó, közöttük 85 futballista költözött az FK Csíkszereda és a Mens Sana Alapítvány által fenntartott intézmény falai közé.

Az őszies időjárás és az eleredő eső a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ebédlőjébe szorította a tanév megnyitására összegyűlt diákokat és a meghívott vendégeket. A megjelenteket Ráduly Annamária tanulmányi igazgató köszöntötte, aki köszönetet mondott a Magyar Kormánynak, a fenntartó FK Csíkszereda egyesületnek és a Mens Sana Alapítványnak, majd Márton Áron püspök gondolatait tolmácsolta a diákoknak.

A diákokhoz ezt követően Varga László, a Márton Áron Gimnázium igazgatója szólt, nem véletlenül, hiszen a bentlakók 85 százaléka ebben az iskolában tanul. Az intézményvezető kihangsúlyozta: az iskolák egyik fő célja továbbra is a békére való nevelés. „Tele van a szívünk hálával, hogy itt békében, normálisan és biztonságban élhetünk, miközben a szomszédunkban egy szörnyű háború dúl. (…) Nekünk az a feladatunk, hogy valahogy kimaradjunk ebből a konfliktusból és a lelkünket olyan irányba fejlesszük, hogy ne is menjünk bele ilyen konfliktusokba” – hangsúlyozta az igazgató.

Varga László arra biztatta a diákokat, hogy sose higgyenek az uszító szavaknak, tiszteljék a más nyelven beszélőket, ahogyan a névadó püspök, Márton Áron megszentelt öröksége is ezt támasztja alá. Az igazgató kiemelte azt is, hogy az idei tanévnyitó különlegességét, a korai kezdés mellett, az oktatási rendszerben bevezetett nagyszabású változások adják. Átalakult a tanévszerkezet, nem lesznek félévek, félévi dolgozatok és nem lehet senkit véglegesen eltanácsolni egy iskolából.

„Próbáljunk mindehhez pozitívan viszonyulni! A törvényhozók bizonyosan nem azt akarják, hogy a diákok kevesebbet tanuljanak, és többet hiányozzanak, hanem pont az ellenkezőjét szeretnék elérni. Inkább azt, hogy oldottabb hangulatban, a tanárokkal jobban együttműködve, stressz-mentesen járjatok iskolába, ne lebegjen a fejetek fölött Damoklész kardja gyanánt a félévi dolgoztok réme. Az, hogy az oktatáshoz való jogot szentül tiszteletben kell tartani, nem jelenti azt, hogy most az iskolakerülés útjára kell lépni” fogalmazta meg Varga László. Hozzátette: a bizalom, és a jóhiszeműség nagy szerepet fog kapni és biztosan megtalálják a módját a tananyag számonkérésének az új rendszerben is a pedagógusok.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium képviseletében Tamás Levente igazgató mondta el gondolatait. Mint fogalmazott: kiváltságosak a MÁTK neveltjei.
„A béke nagy kincs! Nehogy valaki azt higgye, hogy alanyi jogon jár nekünk, hogy békében kezdhetjük ezt a tanévet. Nem egyértelmű azt sem, hogy életerős, fiatal, egészséges diákok vagytok, ahogy az sem, hogy ilyen körülmények között kezdhetitek ezt az új tanévet. Legyetek érte nagyon-nagyon hálásak azoknak, akik ezt számotokra lehetővé teszik!” – fogalmazott Tamás Levente.

A folytatásban Darvas Kozma József, pápai káplán, címzetes esperes szólt a tanulókhoz, aki személyes hangvételű köszöntője után megáldotta az intézmény diákjait és dolgozóit. Az ünnepség zárásaként Szász Csilla nevelőnő vezetésével a TK diákjai bemutatták az általuk írt MÁTK-himnuszt.

Farkas Endre