Felhívás | Felsőoktatási ösztöndíj programot hirdet az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia

Az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia Felsőoktatási Ösztöndíjat alapít a 2023–2024. tanévvel kezdődően.

Felhívás | Felsőoktatási ösztöndíj programot hirdet az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia

FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia Felsőoktatási Ösztöndíj Program – felhívás

Az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia Felsőoktatási Ösztöndíjat alapít a 2023–2024. tanévvel kezdődően, amellyel azon akadémistáit szándékszik támogatni, akik hivatásos labdarúgó pályafutásuk mellett vagy annak befejeztével főiskolai, egyetemi tanulmányokba kezdenek/kezdtek. Az ösztöndíjprogram célja a felsőfokú tanulmányait végző diák támogatása mellett egy Öregdiák Hálózat alapítása is, amely követi, figyelemmel kíséri, hálózatba fogja és segíti az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia végzettjeit.

A Felsőoktatási Ösztöndíjat megpályázhatja az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia összes akadémistája, aki legalább egy évet eltöltött az akadémiai rendszerben (bentlakó volt) és nappali tagozaton alap- vagy mesterképzésen folytatja felsőfokú tanulmányait.

A pályázat kiírására minden év szeptemberében kerül sor. A pályázatok benyújtásának határideje: október 15. A pályázatok elbírálásának határideje: október 30.

Pályázati feltételek:

  • minimum egy eltöltött év a Székelyföld Labdarúgó Akadémia kötelékein belül (a bentlakásban);
  • alap- vagy mesterfokos, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása (a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hivatalos igazolás);
  • típuskérés benyújtása.

Az ösztöndíj összege: 500 lej/hónap. Az ösztöndíj időtartama minden tanévben: 10 hónap (október–július), azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A pályázat elnyerése után a kedvezményezett vállalja a következőket:

  • a tanév végén rövid (2–3 oldal terjedelmű) beszámolót készít tanulmányi előmeneteléről, az ösztöndíj felhasználásáról;
  • vállalja, hogy belép az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia Öregdiák Hálózatába és lehetőségeihez mérten támogatja annak tevékenységét, programjait;
  • népszerűsíti az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia Felsőoktatási Ösztöndíj Programját és Öregdiák Hálózatát;
  • a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró intézmény nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémia a döntés után értesíti a támogatásban részesített pályázókat a Felsőoktatási Ösztöndíj teljes összegéről, az ösztöndíj folyósításának módjáról, valamint a szerződéskötés részleteiről. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 10 napon belül) írásban értesíteni az FK Csíkszereda, Székelyföld Labdarúgó Akadémiát. Az értesítési kötelezettség kiemelt területei:

- tanulmányok halasztása;

- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

- személyes adatainak (születési név, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vett.

A pályázati felhívás szövege román nyelven elérhető itt. A pályázat beadásához szükséges formanyomtatvány (típuskérés) elérhető magyar nyelven itt, román nyelven pedig ittA Felsőoktatási Ösztöndíj Programra a pályázatokat az info@fkcsikszereda.ro elektronikus postacímre kell beküldeni a megadott határidőig, október 15-ig. A határidő után beküldött pályázatokat nem fogadjuk el.HozzászólásokFejtsd ki véleményed, szólj hozzá te is. A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.


Vissza