Antirasszista Kiáltvány


Az UEFA még 2014-ben megteremtette a rasszizmus elleni harc eszmei alapját. Tizenegy pontba foglalt határozatban deklarálta, hogy az európai labdarúgás egységes a rasszizmussal szemben, s ennek egyes pontjait beemelte a fegyelmi szabályzatába is.

 

1. Az UEFA alapszabálya előírja, hogy a fő cél a labdarúgás támogatása egész Európában a béke, a megértés és a fair play szellemében, bármiféle megkülönböztetés nélkül.

2. Hasonlóképpen az UEFA 11 legfontosabb értéke egy fogadalmat tartalmaz, mely szerint az UEFA a zéró tolerancia szemléletmódot alkalmazza a rasszizmus vonatkozásában.

3. Ugyanezen 11 érték kijelenti, hogy a labdarúgásnak példát kell mutatnia. A labdarúgás egyesíti az embereket, és áthidalja a különbségeket. Ezért a játék fő elve a tisztelet.

4. Ennek fényében az európai labdarúgás egységes azon határozott meggyőződé­sé­-
ben, hogy a rasszizmust és a diszkrimináció egyéb formáit egyszer és mindenkorra el kell távolítani a labdarúgásból.

5. Az UEFA és tagszövetségei ezennel elhatározzák, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a rasszizmus felszámolására a labdarúgásban. Szigorúbb szankciókat kell bevezetni a játékot érintő bármilyen formájú rasszista viselkedéssel szemben.

6. A játékvezetőknek meg kell állítaniuk, fel kell függeszteniük vagy le kell fújniuk a mérkőzést, amennyiben rasszista incidensek történnek. Az UEFA háromlépcsős irányelveit követve a mérkőzést először meg kell állítani, és nyilvános figyelmeztetést adni. Második lépcsőben a mérkőzés folytatását egy bizonyos időre fel kell függeszteni. Harmadik lépésként – a biztonsági felelősökkel történő egyeztetést követően – a mérkőzést véglegesen le kell fújni, amennyiben a rasszista viselkedés nem szűnt meg. Ilyen esetben a felelős csapat elveszíti a mérkőzést.

7. Ha bármelyik játékos vagy csapatvezető vétkesnek találtatik rasszista magatartása miatt, minimum tíz mérkőzésre el kell tiltani (vagy egy megfelelő időtartamra egyesületi képviselők esetén).

8. Ha egy egyesület vagy válogatott csapat szurkolói rasszista magatartást tanúsítanak, ezt szankcionálni kell (első elkövetésért) részleges stadionbezárással. A második elkövetést teljes stadionbezárással, valamint pénzbírsággal kell szankcionálni.

9. Arra kérjük a klubokat és a nemzeti szövetségeket, hogy figyelemfelkeltő programokat szervezzenek a rasszizmus ellen, és az UEFA tízpontos tervét teljes egészében hajtsák végre a rasszizmus elleni küzdelemben. A bármilyen rasszista viselkedés elleni fegyelmi szankciókat figyelemfelkeltő programoknak kell kísérniük, melyekben a rasszizmusellenes szervezetek segítséget nyújthatnak. Az oktatás nyújthat segítséget a problémák megoldásában mind a labdarúgás, mind pedig szélesebb társadalmi körben.

10. A rasszizmus elleni harcban a játékosoknak és edzőknek egyben vezetőknek is kell lenniük. Szólaljanak fel ellene – ez is része az önök labdarúgás iránti kötelezettségeinek!

11. Az UEFA és a tagszövetségei is teljes mértékben elkötelezik magukat e kemény szankciók és a figyelemfelhívó politika iránt. A labdarúgás vezetést is jelent, a pályán és a pályán kívül egyaránt. Az európai labdarúgás egységes a rasszizmus elleni harcban. Állítsuk meg a rasszizmust! Most!

PLANUL UEFA ÎN 10 PUNCTE REFERITOR LA RASISM CUPRINDE

1.Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de disciminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandaluri rasiste;

2.Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor;

3.Informarea posesorilor de bilete și abonamente că este de evitat să participe la acțiuni care implică rasismul;

4.Derularea de acțiuni privind prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului;

5.Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv;

6.Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism;

7.Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordineși a poliției în vederea combaterii actelor de rasism;

8.Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip grafitti de pe stadion;

9.Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii;

10.Cooperarea cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporiri gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.