Pénzügy/Financiar

Situatii financiare 2023

 

FKCS

FKCS

FKCS

 

 

Situatii financiare 2022

FKCS

FKCS

FKCS

FKCS

 

Situatii financiare 2021

 

 

 

 

 

 

 

Situatii Financiare 2020

 

În conformitate cu Regulamentul național de licențiere al cluburilor și de fair-play financiar, ediția 2020 – aplicabil pentru sezonul 2021-2022, art. 45bis, solicitantul de licenţă trebuie să publice pe propria pagină de internet, până în data de 10 aprilie a fiecărui an: 

1. suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora: Declarația 2020

 

 

2. ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de art. 45: